KGM Custom Baits - Trailers

 

 

100 Pack

 

$27.50

1F - 2 1/4 Inch Pork Chunk

 

 

100 Pack

 

$30.00

2F -  2 1/2 Inch #11 Frog

 

 

100 Pack

 

$27.50

3F - 3 Inch Split Tail Frog

 

 

100 Pack

 

$27.50

 

4F- 3 Inch Jumbo Frog

 

 

100 Pack

 

$27.50

WC - 2 1/4 Inch Waful Chunk

 

 

100 Pack

 

$27.50

XF - 3 Inch Xipper Pork Chunk

 
1 1